logo.gif (5503 bytes)

riešenia pre Vaše potreby

DIPROG s.r.o.

Menu

Virtuálne obchodovanie Internetové riešenia

Riešenia pre podnikanie

Iné služby

Začiatok Hore

 

Školenia a konzultácie

 

Druh školenia

 

MS Word - stredná úroveň, pokročilá úroveň

 

MS Excel - stredná úroveň

 

MS Access - stredná uroveň, pokročilá úroveň

 

MS FrontPage98 - začíname s tvorbou WWW

 

MS Internet Explorer - základy práce s Internetom

 

MS Windows 95/98/NT - používateľ

 

Forma

konzultácie

S lektorom sú max. 2 osoby. Touto formou môžme školiť u nás alebo v priestoroch zákazníka (priamo na pracovisku). Odporúčame pre náročné školenia s individuálnym prístupom.

Napr. programovanie vo VisualBasicu, Makrá a iné pokročilé techniky pre MS Word.

 

kurzy

Školenia sú pre väčší počet osôb. Konajú sa vždy u zákazníka príp. na inom dohodnutom mieste so zabezpečenými podmienkami. Maximálny počet osôb je 10.

Horná hranica 10 osôb je stanovená preto, aby sme ešte vedeli garantovať osobný prístup k jednotlivým účastníkom kurzu. Odporúčame pre strednú úroveň .

 

Základné podmienky

 

-osnovy školenia získate na požiadanie, je ich možné v určitom rozmedzí upraviť

-termín sa stanovuje po vzájomnej dohode so zákazníkom

-technické zabezpečenie kurzu náleží zákazníkovi ak sa uskutočňuje v jeho priestoroch

-cena je dohodnutá individuálne, podľa náročnosti od 500 Sk/hod. práce lektora

-školenia nie sú určené pre verejnosť, len pre pracovníkov organizácií, ktoré prejavia záujem

 

Pre bližšie informácie kontaktujte info@diprog.sk príp. osobne na našom známom tel. čísle.

 

Posledná aktualizácia web stránok 06.02.2000

Všeobecné otázky info@diprog.sk Náš WEB webmaster@diprog.sk

(c) Copyright 1998 Diprog s.r.o. Bratislava, All Rights Reserved

Diprog s.r.o. Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava, 07/55421859