SPEEDWARE OrderPoint

 

SPEEDWARE OrderPoint

pre rýchly obchodný styk prostredníctvom Internetu/intranetu

Speedware OrderPoint je softvérová aplikácia vytvorená firmou Speedware pre spoločnosti, ktoré chcú jednoducho presunúť svoju marketingovú a obchodnú činnosť na Internet. Táto kompletná aplikácia pre Internet a intranet zahrňuje časť určenú pre zákazníka ako aj časť umožňujúcu údržbu a správu prevádzkovateľom.

Rýchlo nájsť požadované položky pomôže zákazníkovi vyhľadávanie podľa kľúčových slov (vľavo hore, vyhľadávanie vo výberových poliach s roletovými menu (vľavo v strede a vyhľadávanie pomocou ponukových polí s intuitívnymi ikonami (vľavo dole. Zoznam nájdených položiek (vpravo poskytuje súhrn všetkých zadaných informácií vrátane ceny a momentálnej dostupnosti. Obrázok vľavo od položiek zoznamu môže byť spojením na detailnú HTML stránku. Povinnosť vyplniť meno zákazníka a heslo (vpravo dole poskytuje dostatočnú úroveň bezpečnosti pri obchodných transakciách

Obe časti sú prístupné cez štandardné prehliadače pre Internet (napr. Netscape Navigator alebo MS Explorer). K aplikácii Speedware OrderPoint nie je nutné mať nástroje pre vytváranie a editáciu jazyka HTML. Dynamické obchodné stránky v Speedware OrderPoint sú upraviteľné správcom jednoduchým kliknutím myši.

Táto kompletná aplikácia môže byť prispôsobená pre rôzne spôsoby obchodnej činnosti, veľkoobchodný alebo maloobchodný predaj, zásielkové služby, obchodný dom, ale i pre marketingovú ponuku tovaru, služieb, alebo obchodných informácií (multimediálny katalóg).

UŠETRITE SVOJ ČAS VSTUPOM DO SVETA WWW

Speedware OrderPoint minimalizuje čas potrebný pre umiestnenie Vašich obchodných činností na WEB server. Pre prístup do aplikácie, nastavení i údržbu sa využívajú bežné Web prehliadače. Vzhľad aplikácie i konfigurácia dát (napr. momentálne vypredaný tovar) sú dynamicky aktualizované, bez nutnosti programovania.

Speedware OrderPoint zahŕňa prostriedky pre import dát z aktuálnej obchodnej databázy a export do obchodného systému firmy. Spôsob importu i exportu je možné nastaviť pre rôzne databázové platformy.

Speedware OrderPoint významne mení historický spôsob ponuky a predaja, šetrí čas a náklady zákazníka, ako aj správcu - prevádzkovateľa. Umožňuje okamžité zahájenie predaja jednoduchým doplnením informácií o nových produktoch do databázy.

MAXIMALIZÁCIA A GLOBALIZÁCIA PREDAJA

Zákazník má prístup do vašej obchodnej aplikácie 24 hodín denne. Počas prístupu k aplikácii môže získavať informácie, vyberať a nakupovať. Nemusí telefonovať predajcovi a pracne zháňať doplňujúce informácie. Aplikácia je súčasne prístupná miliónom používateľov Internetu na celom svete(keď budete chcieť) a to súčasne.

Speedware OrderPoint sa však môže v inej konfigurácii stať vašim interným komunikačným kanálom (napr. medzi výrobcom a obchodným zástupcom), mechanizmom pre evidenciu rezervácií alebo nástrojom na zhromažďovanie objednávok.

Môžete definovať vlastné obchodné stratégie a upraviť užívateľské prostredie aplikácie podľa Vašich požiadaviek. Napr. je možné definovať prístupové práva, zvýhodnenia pre určitých zákazníkov alebo tovar a tým podporiť predaj.

Speedware OrderPoint je vybavený možnosťou sledovať informácie na zákazníckych kartách, množstvo objednávaného tovaru, stav skladu a pod.

ZNÍŽENIE NÁKLADOV A ČASOVÉHO ZAŤAŽENIA

Spôsob predaja a dynamicky získavané informácie prostredníctvom Speedware OrderPoint umožňujú obchodnej firme redukovať čas a náklady potrebné na predaj alebo inú obchodnú komunikáciu. Ušetrené finančné a personálne náklady umožňujú ďalšie zintenzívnenie predaja.

Zákazník má okamžitý prehľad o aktuálnej ponuke, cenách tovaru a detailných informáciách o produkte. Má k dispozícii vizuálnu ponuku a v prípade potreby aj dynamickú multimediálnu prezentáciu. Tovar je možné okamžite objednať alebo len rezervovať.

 

STRUČNÝ POPIS SPEEDWARE OrderPoint

Podpora viacerých operačných systémov a databáz.

Dynamická aplikácia v prostredí WEB - Internet/intranet.

Úpravy vzhľadu aplikácie a konfigurácie dát je možné uskutočňovať dynamicky, jednoduchým použitím myši, bez programovania

Zahájenie predaja okamžite po pridelení WWW adresy.

Možnosť použitia bežných prehliadačov napr. Netscape Navigator alebo MS Explorer

Definovanie a doplnenie nového tovaru jednoduchým kliknutím myši.

Viac spôsobov vyhľadávania produktov (kľúčové slová, výberové polia s roletovými ponukami, ponuky s intuitívnymi ikonami).

Ochrana nastavením hesiel a prístupových práv, podpora technológií SHTTP, SSL.

Podpora platenia prostredníctvom EUROCARD/MASTERCARD, VISA

Evidencia a štatistika zákazníkov pomocou zákazníckych kariet.

Podporovaný import/export informácií medzi Speedware OrderPoint a existujúcimi firemnými subsystémami (Oracle, Sybase, Allbase, SQL/Server, flat súbory ISAM).

Podpora sadzieb daní. Možnosť jednoduchého definovania zliav, daní prepravných poplatkov.