VÁŠ PROFIL

Vieme o znalostiach a skúsenostiach mladých programátorov, študentov, príp. samostatných vývojárov, ktorí chcú pracova pre softvérové firmy na zmluvnom princípe.

 

Často sa nám stáva, že potrebujeme veľmi rýchlo zareagova na požiadavky zákazníka a nasadi naše kapacity na strednodobý alebo krátkodobý projekt na Slovensku alebo v zahraničí. Vtedy hľadáme potrebných pracovníkov, no nie vždy s úspechom.

Preto prichádzame s projektom Databáza spolupracovníkov, kde by sme chceli sústredi Vaše profily a tak urýchli a zefektívni proces výberu a vyaženia kapacít.

 

Stači ak nám pošlete Vaše základné údaje a profesionálny životopis v predpísanej forme a my Vás zaradíme do našej databázy.

 

Získate tak možnos zúčastni sa na zaujímavom projekte pre naše alebo zahraničné spoločnosti s nadštandardným ohodnotením a zaškolením priamo u zákazníka.

 

Rešpektujeme Vaše ďalšie aktivity (štúdium, skúškové obdobie, iné projekty) a umžníme Vám pracova v domácom prostredí.

Kontakt:

Meno
Titul
Organizácia
Tel. do práce
Tel. domov
E-mail

Stručná charakteristika:

Vek
Pohlavie Muž Žena

Profesionálny životopis:

Uveďte, prosím, minimálne tieto údaje:


Údaje, ktoré tu uvádzate nebudú nikde publikované ani poskytnuté iným právnickým a fyzickým osobám.