logo.gif (5503 bytes)

riešenia pre Vaše potreby

DIPROG s.r.o.

Menu

Virtuálne obchodovanie Internetové riešenia

Riešenia pre podnikanie

Iné služby

Začiatok Hore Ďalej

 

PROFIL FIRMY

 

Poslanie "Poskytovať softvérové riešenia s vysokou pridanou hodnotou v oblasti informačných technológii a služby zo zameraním na zákazníka."
Vznik Október 1997 - založenie slovensko-švajčiarskej spoločnosti s ručením obmedzeným.
Zameranie Zaoberáme sa problematikou riadenia výroby, správou a údržbou strojov, prístrojov a zariadení, účtovníctvom a skladovým hospodárstvom a v neposlednej rade aj problematikou správy bytového fondu.

Pri realizácii projektov čerpáme z našich 10-ročných praktických skúseností v daných oblastiach.

Ku každému riešeniu máme podrobne spracovaný projekt nasadenia a pripravené školenie.

Naše riešenia sú navrhnuté vo vývojovom prostredí Delphi, Progress 8 a Konzept 16.

K najnovším aktivitám patrí virtuálny obchod a poskytovanie služieb na Internete.

Sme výhradným dodávateľom produktu SAMA pre Strednú Európu a dodávateľom produktu Speedware OrderPoint na Slovensku.

 

Pracovníci Vzdelaní a vysoko motivovaní ľudia s vekovým priemerom pod 30 rokov.

Dôraz sa kladie na kreativitu a samostatnosť. Pri projektoch sa vyžaduje zodpovednosť, garancia kvality a sebakontrola.

Snaha o realizáciu predstavy virtuálnej firmy s možnosťou práce v domácom prostredí.

 

 

Posledná aktualizácia web stránok 06.02.2000

Všeobecné otázky info@diprog.sk Náš WEB webmaster@diprog.sk

(c) Copyright 1998 Diprog s.r.o. Bratislava, All Rights Reserved

Diprog s.r.o. Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava, 07/55421859