logo.gif (5503 bytes)

riešenia pre Vaše potreby

DIPROG s.r.o.

Menu

Virtuálne obchodovanie Internetové riešenia

Riešenia pre podnikanie

Iné služby

Späť Začiatok Hore

 

Iné služby, konzultácie a školenia

 

BS00005A.gif (2466 bytes)  Dávkové spracove účtovníctva

Ak nemáte vlastné kapacity na vedenie účtovníctva a potrebujete pravidelne viesť podvojné účtovníctvo, využite práve túto službu.

Ponúkame Vám spracovanie účtovníctva v mesačných intervaloch s tvorbou mesačných prehľadov a daňového priznania pre DPH. Koncoročné operácie a tvorba obligatórnych výkazov sú zahrnuté v cene. Cena sa dohoduje podľa priemerného počtu dokladov za mesiac.

Na spracovanie využívame silu nášho účovného softvéru (príp. skladové hospodárstvo a mzdy), ktorý aj Vám môžme nainštalovať a tak ešte zefektívniť proces účtovania.

Bližšie informácie na známom telefónnom čísle alebo adrese info@diprog.sk

 

TR00245A.gif (1685 bytes)  Tvorba softvéru na zákazku

Pri našich riešeniach sa snažíme, čo najviac prispôsobiť potrebám zákazníka. Ak predáme hotové riešenie a to si vyžaduje úpravy, vždy sa dokážeme dohodnúť na podmienkach, za akých dané riešenie pre zákazníka prepracujeme.

 

Ak vznikne potreba vytvoriť softvér s novou funkčnosťou, po konzultáciách a analýze problému zákazníka, sme pripravený naprogramovať také riešenie, ktoré bude spĺňať presne definované požiadavky.

 

Predpoklady:

-známe základné požiadavky a špecifikácie

-časový plán

-rozpočet

-voľné kapacity

 

TN00604A.gif (2428 bytes)   Riadenie projektov

Ak pracujete na vlastnom projekte, kde potrebujete špecifické riešenia, na ktoré nemáte vlastné kapacity, príp. skúsenosti, stačí sa obrátiť na nás.

 

Spravujeme databázu špecialistov pre IT, ktorí poznajú určité programovacie jazyky, vývojové prostredia, problémové oblasti a chcú poskytnúť svoju kapacitu na nové projekty.

 

Pre Vás zabezpečíme riadenie projektu (jeho časti), koordináciu kapacít a budeme zodpovedať za kvalitu poskytovaných riešení. Vy budete môcť ďalej pracovať v oblasti, ktorú poznáte.

Túto službu odporúčame využiť aj na preklenutie momentálneho nedostatku vlastných kapacít, pri časových problémoch s projektom a pod.

 

Predpoklady:

-voľné kapacity požadovanej kvality a špecializácie

 

Ak potrebujete riešenie hneď, kontaktujte nás na známom telefónnom čísle alebo adrese info@diprog.sk príp. vyplnte nasledujúci formulár.

 

Pre záujemcov o spoluprácu na projektoch

Ak chcete poskytnúť vaše know-how a kapacitu pre nové projekty vyplnte nasledujúci formulár:

Váš profil pre projekty

 

 

BS00865A.gif (2933 bytes)  Školenia a konzultácie

Popri našich štadardných školeniach pre poskytované riešenia máme pre Vás pripravenú  kolekciu školení pre Windows 95/98/NT, Internet a skupinu aplikácií MS Office97 pre strednú a pokročilú úroveň využitia. Ponuka školení

 

Posledná aktualizácia web stránok 06.02.2000

Všeobecné otázky info@diprog.sk Náš WEB webmaster@diprog.sk

(c) Copyright 1998 Diprog s.r.o. Bratislava, All Rights Reserved

Diprog s.r.o. Záhradnícka 25, 811 07 Bratislava, 07/55421859